Search

150 lat temu, 8 sierpnia 1871 r. w klasztorze w Troyes zmarła Matka Maria od św. Klary,  Wiktoria Józefina Bouillevaux, założycielka Franciszkanek Najświętszego Sakramentu, naszego zakonu, którego obecna nazwa brzmi: Zakon Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji.

Matka Maria od św. Klary urodziła się w czwartek, 1 czerwca 1820 r. w Maizières , we Francji, w uroczystość Bożego Ciała, w pobożnej, głęboko wierzącej i szanowanej rodzinie. W niedzielę, 4 czerwca, została ochrzczona. Od najmłodszych lat pragnęła poświęcić swe życie jedynie Bogu, dla Jego chwały. W tym celu przyjęła propozycję proboszcza, ks. Jana Chrzciciela Heurlaut, by założyć szkołę parafialną dla dziewcząt. Podjęła się zorganizowania jej i prowadzenia. Po kilku latach poznała, że Bóg pragnie od niej całkowitego oddania się Jemu we franciszkańskiej wspólnocie zakonnej. Aby pójść za głosem Bożego wezwania dnia 25 kwietnia 1854r. opuściła Maizières i zamieszkała w Paryżu z dwiema towarzyszkami. Dnia 15 grudnia 1854r. wraz z trzema innymi kandydatkami otrzymała habit z rąk o. Bonawentury Heurlaut OFM Cap, swego dawnego proboszcza, a obecnie kierownika duchowego. Bezpośrednio po obłóczynach została mianowana przełożoną i mistrzynią nowicjatu nowego zgromadzenia. Pod przewodnictwem świątobliwej Przełożonej panował we wspólnocie w całej pełni duch Chrystusowy. Matka dawała przykład gorliwego dążenia do doskonałości, zawsze jednostajna w usposobieniu, wyrozumiała dla drugich, pilnie umiała ukrywać własne cierpienia, czuwając, by nie stracić ani jednej sposobności ćwiczenia się w cnocie.
W 1856 r. Wspólnota przeniosła się do Troyes, gdzie dnia 1 sierpnia tego roku rozpoczęła wieczystą adorację wystawionego w monstrancji Najświętszego Sakramentu, w duchu dziękczynienia. Sugestie, aby założyć klasztor na ziemiach polskich, wysuwane przez Polaków skupionych wokół klasztoru w Troyes, a zwłaszcza s. Marię od Krzyża Morawską, która wstąpiła do tego zgromadzenia dnia 25 lipca 1866r., Matka Maria przyjęła jako znak woli Bożej. Roztropnie i wielkodusznie przygotowywała wszystko, co było konieczne do utworzenia nowej fundacji. W trzy miesiące po wyjeździe sióstr do Polski, dnia 29 lipca 1871r. ciężko zachorowała i jako ziarno rzucone w glebę, które musi obumrzeć, żeby wydać plon, po dziewięciu dniach dotkliwych cierpień, poddając się całkowicie woli Bożej, we wtorek 8 sierpnia 1871r. około godziny 1.45 połączyła się na wieki z Boskim Oblubieńcem, mając 51 lat życia i 16 lat profesji zakonnej. Stała się żertwą ofiarną, złożoną Bogu dla pomyślnego rozwoju Zakonu Klarysek od Wieczystej Adoracji. Ciało zostało złożone w rodzinnym grobowcu w Maizières. Dnia 24 maja 1954 r. dokonano ekshumacji, a 30 listopada doczesne szczątki Czcigodnej Matki przewieziono do Troyes i pochowano w ogrodzie klasztornym. Ufamy, że cieszy się już nagrodą wieczną, lecz że wyroki Boże nie są nam znane, módlmy się za tę drogą nam duszę: Litościwy Jezu, Panie, daj Jej wieczne spoczywanie. Amen.


Zdjęcia grobu Matki Założycielki w ogrodzie klasztornym w Troyes:

    

Nie posiadamy żadnej fotografii Matki Założycielki. Jedyne zdjęcie jakie zostało wykonane to fotografia pośmiertna, na podstawie której powstało kilka portretów m. Marii od św. Klary Bouillevaux.Strona internetowa klasztoru w Troyes

Modlitwa z Kroniki lwowskiej:

O Matko, ufać możemy, że Ciebie, która zawsze tak byłaś miłosierną w sądzeniu drugich, miłosiernie także osądził Zbawiciel;  ufać możemy, że Tobie, która tak miłośnie wzniosłaś Panu Twemu Tron Eucharystyczny na ziemi, On wkrótce dał miejsce przy Tronie wiekuistej chwały Swojej w Niebie, ufać możemy, że Ci nie kazał długo czekać za widzeniem Swojej Przenajś. Twarzy, za Którą tak tęskniłaś, wielbiąc Ją pod zasłoną Eucharystyczną! O Matko, u stóp Jego wśród wiecznej radości nie zapominaj, że Twe biedne dzieci jeszcze walczą wśród wygnania ziemskiego, że pracują i cierpią, aby dokończyć, aby ustalić dzieło święte, które przez Ciebie Bóg zacząć raczył! Proś Go, aby słabość naszą On wspierał, proś, aby w nas i przez nas to uczynił, co będzie z większą chwalą Sakramentu Miłości. Proś, aby Zgromadzenie Twoje, ta drobna gałązka drzewa Serafickiego Zakonu, nie uschła bezowocnie, lecz aby wszczepiona w winnicę prawdziwą, w Pana Naszego Jezusa Chrystusa, rozciągnęła się szeroko i przyniosła owoc stokrotny, owoc Eucharystyczny, słodki Boskiemu Sercu Jezusa. A że Pan tylko z maluczkich i pokornych ma największą chwałę, przez maluczkich i pokornych Królestwo Swej Miłości rozszerza, proś, abyśmy zawsze były maluczkie i pokorne, abyśmy wiernie wypełniły tę naukę tak często przez Ciebie nam wpajaną: by nie cieszyć się w niczym tylko w Bogu samym i tak żyć, aby Pan Bóg zawsze w nas się cieszył. U Jezusa i Maryi uproś to nam, Matko nasza, dla chwały Najś. Sakramentu. Amen!

(Modlitwa zamieszczona w Kronice lwowskiej na s. 96, autorką modlitwy jest s. M. Annuncjata Łada)

 

NASZE PRACE

 

 

Kto jest na linii?

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

Nowa książka

Informacje

Prezeska Federacji św. Klary - s. M. Serafina Ostrowska

Asystent Federacji św. Klary - o. Błażej Strzechmiński OFMCap